<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3990697&amp;fmt=gif">
Skip to content
submenu-shopping_bag_FILL0_wght200_GRAD0_opsz24

Sales & marketing

Wisory omdefinierar första intrycket med interaktiva videoutlåtanden

Svante Randlert Wisory

Om Wisory

Wisory, den ledande plattformen som erbjuder personlig affärs- och ledarskapsrådgivning online genom video, omdefinierar coachnings- och mentorlandskapet. Deras uppdrag? Att säkerställa tillgång till skräddarsydd expertvägledning när som helst och var som helst den behövs. För att uppfylla denna vision insåg de nödvändigheten av ett innovativt tillvägagångssätt för potentiella kunder och webbplatsbesökare att engagera sig med deras expertpool.

+93%
Mer positiv varumärkesupplevelse
Mer engagemang och intresse från potentiella kunder och webbplatsbesökare
+172%
Avkastning på investering (ROI)
Möjliggör för Wisory att uppnå ökade resultat till lägre kostnad
emoji_objects_FILL0_wght100_GRAD0_opsz24 (1)_purple

För det handlar allt om det första intrycket

Med insikten om värdet av att etablera djupare kontakter med webbplatsbesökare och potentiella kunder, samarbetade Wisory med Life Inside för att förbättra sina rådgivarsidor. Innan integrationen presenterade Wisory rådgivare med traditionella bilder och text. Med Life Inside kan rådgivarna nu tid- och kostnadseffektivt hälsa besökare och potentiella kunder välkomna genom personliga interaktiva videoutlåtanden på deras individuella presentationsidor. Dessa videor går djupare in i deras expertis och förklarar det potentiella värdet de kan erbjuda potentiella kunder.
 
Wisory using Life Inside
 
På Wisory får du träffa dina instruktörer med mer än bara text och bilder
Emma Berg Edgren Wisory
""Med Life Inside kan vi verkligen förstärka den personliga touchen över hela vår webbplats och sidor.""
– Emma Berg Edgren, Head of Advisor Success, Wisory
svante-randlert-550
"Wisory och Life Inside förstår båda att affärer inte är B2B. Det handlar allt om P2P - Person till Person."
– Svante Randlert, Founder & CEO
verified_FILL0_wght100_GRAD0_opsz24 (1)_purple

Effekten

När Wisory och deras rådgivare började använda interaktiva videohälsningar, började marknadsföringsteamet se en ökning av besökarengagemanget på Wisorys webbplats. De interaktiva videoutlåtandena möjliggjorde för webbplatsbesökare att etablera en personlig koppling till rådgivarna, vilket ökade engaget, förlängde tiden som spenderades på sidan och därmed drev fler konverteringar. Denna integration av personliga videointroduktioner främjade inte bara ökad kontakt mellan webbplatsbesökare och tillgängliga rådgivare utan även höjde den totala varumärkesupplevelsen.

Resultatet? Ökat engagemang, längre tid på sidan och förbättrade konverteringsgrader. Allt bidrar till en mer berikad, personlig och informerad besökarresa på Wisorys plattform.

Resultaten

Låt oss kolla in några av resultaten Wisory sett.

+39%
Ökad konverteringsgrad
Fler leads och registreringar
+86%
Ökad tid på webbplatsen
Besökare och potentiella kunder stannar och engagerar sig längre än tidigare

Tror du också på P2P?

Lägg till interaktiva videohälsningar var som helst på din webbplats på några sekunder.