<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3990697&amp;fmt=gif">
Skip to content

Joina teamet! 

*Säkerhetsmeddelande: Att besöka den här webbplatsen kan leda till en möjlig karriär med Life Inside. Genom att fortsätta läsa den här texten godkänner du en potentiell framtid som kan inkludera en besatthet av interaktiv teknik, kundfokus, arbete i ett blandat team av människor och att förändra världen (oftast till det bättre). 


Med det har du blivit varnad. Du läser fortfarande detta? Toppen. Vi är glada att du fortsatte göra det. För med Life Inside är vi på en resa där ambitionen är lika klar som kristall - att skapa en kultur där talangfulla personer som du själv får möjlighet att blomstra och utvecklas.

Att omdefiniera vad det faktiskt innebär för företag att komma närmare sina målgrupper händer inte av sig självt. Det kräver skarpa sinnen, stora ambitioner och en stor mångfald i ett team för att få in olika perspektiv. Därför letar vi efter talangfulla personligheter som är lika ambitiösa, eller till och med mer ambitiösa, än vårt nuvarande team. Berätta inte för HR att vi sa så. Personer som vaknar varje morgon, drivna av vår mission att revolutionera vad det innebär för företag att bygga relationer online genom interaktiv teknik. Är det du? Bra, fortsätt i så fall att läsa. 

porträttbilder på dem som jobbar på life inside

Vi har alla viktiga roller - du också

Från dagen vi startade har vi varit på en resa som fokuserar på att stärka företags, varumärkens och människors möjlighet att att dela sina berättelser och perspektiv genom interaktiv videoteknologi. Med hjälp av en fantastisk och användarvänlig plattform ser vi det som vår uppgift att förstärka både kunders och medarbetares erfarenheter på en global nivå. Målet? Att omdefiniera hur organisationer och varumärken engagerar sig med sina målgrupper och därigenom skapa en mer autentisk och inkluderande digital värld.

Om detta lockar dig också, utforska våra lediga tjänster nedan. Om du hittar en roll som väcker ditt intresse, lägg ditt "imposter syndrome" åt sidan och sök. Vi ser fram emot att höra från dig.

 

Lediga tjänster

Alltid på jakt efter talang. Redo att utforska insidan av ett bolag som heter Life Inside? 

Full-stack developer
Fullstack developer

About Life Inside:
Life Inside is at the forefront of revolutionizing online engagement through interactive video technology. We're committed to humanizing the digital experience by empowering individuals to share authentic stories and fostering genuine connections through our cutting-edge SaaS video platform.

Role Overview: As a Fullstack Developer at Life Inside, you'll play a pivotal role in crafting our innovative interactive video platform. Your expertise will contribute to the development and enhancement of our systems, driving the transformation of online engagement.

Location: 
Stockholm or Gothenburg, Sweden

Responsibilities:

 • Collaborate with a cross-functional team to design, develop, and deploy robust, scalable features for our interactive video platform.
 • Drive innovation through continuous improvement and optimization of our product's performance and user experience.
 • Contribute to both frontend and backend development, ensuring seamless integration and functionality.
 • Implement and maintain high-quality code, adhering to best practices and industry standards. Our Tech Lead Emil will support you. 
 • Troubleshoot technical issues, conduct testing, and participate in code reviews to uphold product quality.

Requirements:

 • Proficiency in modern frontend technologies (e.g., React, Vue, Angular) and backend frameworks (e.g., Node.js, Django, Laravel).
 • Experience with databases (SQL and NoSQL), API integration, and cloud services (AWS, Azure, or Google Cloud Platform).
 • Strong understanding of software architecture, design patterns, and version control systems (Git).
 • Proven track record of delivering scalable, high-quality web applications within agile environments.
 • Excellent problem-solving skills, a collaborative mindset, and a passion for staying updated on emerging technologies.

Why Join Us:
Join our vibrant team as we create the future of online engagement using innovative technology. Immerse yourself in an environment that fosters creativity, encourages personal growth, and champions continuous learning.

Here's your chance to dive into a groundbreaking project alongside a dedicated team fueled by a shared passion for making a tangible impact. Let's craft the future of digital connection together. 

How to Apply: If you're ready to contribute to a transformative journey and push the boundaries of interactive video technology, please reach out to us on contact@lifeinside.io and explain why you're a great fit for the role and the team. 

Marketing Internship
Internship @ Life Inside
About Life Inside:
Life Inside is at the forefront of revolutionizing online engagement through interactive video technology. We're committed to humanizing the digital experience by empowering individuals to share authentic stories and fostering genuine connections through our cutting-edge SaaS video platform.

Role Overview:
As a Marketing Intern at Life Inside, you'll dive into the heart of our marketing efforts, gaining hands-on experience in various facets of digital marketing. You'll collaborate closely with our marketing team, contributing to social media campaigns, email marketing initiatives, branding strategies, and more.

Location: 
Stockholm, Gothenburg or remote 

Responsibilities:

 • Assist in managing and creating content for social media platforms to enhance our online presence and engagement.
 • Support the planning, creation, and execution of email marketing campaigns using platforms like HubSpot.
 • Contribute to branding strategies and initiatives to elevate our brand identity across various channels.
 • Collaborate on market research projects to identify trends and opportunities in the digital landscape.
 • Engage in various marketing tasks and projects to support the team's objectives and goals.

Requirements:

 • Enthusiastic about digital marketing with a keen interest in social media, email marketing, branding, and related areas.
 • Familiarity with social media platforms and an understanding of their dynamics for brand communication.
 • Basic knowledge or willingness to learn about email marketing tools such as HubSpot or similar platforms.
 • Strong communication skills and a creative mindset to contribute fresh ideas to marketing campaigns.
 • Currently pursuing or recently completed a degree in Marketing, Communications, or a related field.

What You'll Gain:

 • Hands-on experience in a dynamic SaaS marketing environment.
 • Opportunity to work on diverse projects and learn from a skilled team.
 • Valuable exposure to various aspects of digital marketing, honing skills that will be invaluable in your career journey.

Why Join Us:
Join our vibrant team as we create the future of online engagement using innovative technology. Immerse yourself in an environment that fosters creativity, encourages personal growth, and champions continuous learning.

How to Apply: 
If you're ready to contribute to a transformative journey and push the boundaries of interactive video technology, please reach out to us on contact@lifeinside.io and explain why you're a great fit for the role and the team. 

Träffa teamet

en porträttbild på Julia Sjövall som står och ler inne på kontoret.
"Det jag älskar mest med Life Inside är hur snabbt produkten utvecklas baserat på användarfeedback."
– Julia Sjövall, Marketing Manager
en porträttbild på Niklas Busck som står och ler inne på kontoret.
"Att se den påverkan vår produkt skapar för våra kunder är riktigt häftigt och motiverande."
– Niklas Busck, Head of Sales
en porträttbild på Charlie Sinclair som står och ler inne på kontoret.
"Jag tror verkligen att vi bara har börjat skrapa på ytan av vad Life Inside kan bli."
– Charles Sinclair, Co-founder & Partnership Manager
en porträttbild på Alex Deplanck inne på kontoret där han står och ler.
"Det här teamet handlar inte bara om att skapa en grym produkt, men också ett spännande varumärke och användarupplevelse. Det är mina passioner."
– Alex Deplanck, Art Director
en porträttbild på Emil Rinaldo när han står framför ett träd inne på kontoret och ler.
"Jag uppskattar att få utveckla en plattform där användarbehov är i fullt fokus. Responsen vi får är väldigt häftig."
– Emil Rinaldo, Tech Lead
en porträttbild på Poyan Karimi när han sitter och ler.
"Jag är så glad över att vara på den här resan. Vi har ett fantastiskt team, fantastiska kunder och fantastiska investerare. Jag är riktigt spänd inför de kommande åren!"
– Poyan Karimi, Co-founder & Managing Director
en porträttbild Peter Eliasson inne på kontoret där han står och ler.
"Jag trivs bäst i ett mindre team där saker händer snabbt. Som utvecklare känner jag att det är där jag verkligen kan göra skillnad."
– Peter Eliasson, Software Developer
en porträttbild på Niklas Kekonius där han står och ler.
"Med fokus på försäljning är jag superstolt över att se de resultat plattformen skapar för våra kunder. Men mest stolt är jag över att vara en del av teamet som får det att hända. "
– Niklas Kekonius, Co-founder & Enterprise Sales

Blått piller eller rött piller?

Du är här. Längst ner på sidan. Det måste betyda att du är intresserad. Så, vad väntar du på?