<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3990697&amp;fmt=gif">
Skip to content

I dagens snabbt föränderliga digitala landskap räcker det inte längre med passivt innehåll för att fånga och behålla publikens uppmärksamhet. Interaktiv video å andra sidan, tillför ett element av interaktivitet och personalisering, vilket gör tittarupplevelsen mer medryckande och minnesvärd. Genom att kombinera kraften i video och användarengagemang har interaktiv video tagit innehåll och onlineengagemang till en helt ny nivå.

Förstå interaktiv videoteknik

Interaktiv video använder avancerad teknik som gör det möjligt för tittarna att aktivt delta i innehållet de tittar på. Den innehåller interaktiva element som klickbara hotspot, överlägg, förgrenade scenarier, quiz och CTA:er (call to actions), vilket gör det möjligt för tittarna att göra val och påverka videons berättelse. Denna teknik kan integreras sömlöst på olika plattformar, inklusive webbplatser, sociala medier och mobilapplikationer. Life Inside är till exempel helt byggt på interaktiv videoteknik.

Hur interaktiv video förbättrar engagemang online

Interaktiv video skapar en tvåvägskommunikationskanal mellan användaren och innehållet, vilket främjar en djupare engagemangsnivå. Genom att erbjuda val och interaktioner blir till exempel hemsidebesökare aktiva deltagare istället för passiva åskådare. Detta ökade engagemang utlöser känslor, stimulerar nyfikenhet och uppmuntrar användarna att tillbringa mer tid med att interagera med innehållet. Resultatet är en mer minnesvärd och inflytelserik upplevelse som lämnar ett bestående intryck.

Fördelarna med interaktiv video

Det finns flera fördelar med att gå från passiv till interaktiv video. Låt oss dyka ner i några av dem.

Förbättrad inlärning och minnesvärde

Interaktiv video är ett kraftfullt verktyg i informations- och utbildningssammanhang eftersom det främjar aktivt lärande. Genom att låta tittarna interagera med innehållet förbättras förståelsen, informationen stannar kvar, kunskapen överförs och intresset ökar.

Förstärkt varumärkesengagemang

Interaktiv video erbjuder ett unikt tillfälle för varumärken att koppla ihop med sin publik på en djupare nivå. Genom att skapa interaktiva berättelseupplevelser kan varumärken öka varumärkeskännedomen, stärka kundlojaliteten och driva konverteringar.

Personlig användarupplevelse

Med interaktiv video kan varje tittare få en personlig upplevelse anpassad till sina preferenser och intressen. Genom att anpassa innehållet baserat på användarval och interaktioner ger interaktiva videor en känsla av individualisering och relevans.

Tillämpning av interaktiv video

Låt oss utforska ett par spännande användningsfall där interaktiv videoteknik används för att öka engagemang och användarupplevelse.

Presentationer av produkter och tjänster

Interaktiva videor erbjuder ett dynamiskt sätt att visa och förklara produkter och tjänster, demonstrera funktioner och värde. Användare kan interagera med videor för att utforska olika alternativ, få bättre insikt och göra mer informerade köpbeslut.

Karriärsidor och jobbannonser

På karriärsidor och i jobbannonser kan interaktiva videohälsningar från anställda generera stort engagemang när potentiella kandidater utforskar förstahandsberättelser från nuvarande anställda som delar sina erfarenheter, insikter om arbetskulturen och tillväxtmöjligheter. Videor kan innehålla klickbara element som låter tittarna fördjupa sig i specifika avdelningar, teman som delas av anställda, kontorsrundturer och mycket mer.

E-lärande och utbildning

Interaktiv video används ofta i e-lärande och utbildningsprogram för att leverera engagerande och interaktivt utbildningsinnehåll. Den gör det möjligt för elever att aktivt delta, testa sina kunskaper och få personlig feedback.

Netflix 

Ja, du läste rätt. Du kanske har sett hur Netflix har experimenterat med interaktiv videoteknik på senare tid, främst i form av interaktiva berättelseupplevelser som kallas "Interaktiva filmer" eller "Interaktiva narrativ". Ett av de mest anmärkningsvärda exemplen var "Bandersnatch," en interaktiv film som släpptes som en del av "Black Mirror"-serien. Detta innovativa projekt tillät tittarna att fatta beslut åt huvudpersonen, vilket påverkade handlingens utveckling och flera möjliga slut. Valen som presenterades i filmen gav en unik och personlig tittarupplevelse, där publikens beslut påverkade handlingens riktning.

Black-Mirror-Bandersnatch-Choices-GuideDags att göra ett val i Netflix "Bandersnatch"

"Bandersnatch" visade Netflix försök i interaktivt berättande genom att integrera teknik som gjorde det möjligt för användare att interagera med innehållet och göra val vid nyckelpunkter i handlingen. Dessa val skulle sedan styra handlingen i olika riktningar och erbjuda tittarna flera berättelseutfall baserat på deras beslut.

Framtiden för interaktiv video

När tekniken fortsätter att utvecklas är potentialen för interaktiv video nästan gränslös. Vi kan förvänta oss att se framsteg i integrationen av förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR), personliga AI-drivna interaktioner och ännu mer sömlös integration över plattformar. Framtiden för interaktiv video håller spännande möjligheter som säkerligen kommer att fortsätta att forma hur vi konsumerar och interagerar med digitalt innehåll.

Sammanfattning

Interaktiv video har förvandlat hur vi engagerar oss med digitalt innehåll och erbjuder en fängslande och personlig upplevelse. Med sin förmåga att fördjupa tittare, förbättra inlärning och driva varumärkesengagemang har interaktiv video snabbt blivit ett föredraget medium för marknadsförare, arbetsgivarvarumärkesteam, rekryterare och innehållsskapare. När tekniken fortsätter att avancera ser framtiden för interaktiv video ännu mer lovande ut, öppnar dörrar till nya kreativa möjligheter och upplevelser.

Skrivet av

Niklas Busck som står och ler

Skrivet av

Niklas Busck

Niklas Busck

Niklas är vår Head of Sales och stödjer både enterprises och scaleups för att komma närmare sin publik genom interaktiv video teknologi.

Gå med i den interaktiva videorevolutionen