<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3990697&amp;fmt=gif">
Skip to content

Båda verktygen har en positiv inverkan på onlineförsäljning och marknadsföring – de ökar både engagemang och konverteringsfrekvenser. För att förstå skillnaderna mellan en chattbot och ett interaktivt videoverktyg, sak vi nu gräva lite djupare i funktioner, fördelar och begränsningar för respektive verktyg.

 

Chattboten: Pionjärerna inom interaktivt engagemang

Chattbotar har varit en del av det digitala landskapet under en ganska lång tid och föregick många av dagens mer sofistikerade verktyg för webbengagemang. Deras främsta funktion är att simulera konversationer med användare, svara på frågor, guida eller assistera med grundläggande kundservicetjänster. Chattbotar skulle faktiskt kunna liknas vid en form av telefonsvarare, om än med mycket mer avancerade funktioner. En chatbot är programmerad att svara baserat på ett fördefinierat regelset eller, i mer avancerade fall, använda artificiell intelligens (AI) för att generera svar som matchar användarens input. 

Chattbotarnas attraktion ligger i deras förmåga att erbjuda omedelbar interaktion. Användare eller webbplatsbesökare kan få svar på sina frågor i realtid, vilket hjälper till att hålla dem engagerade och kan markant förbättra användarupplevelsen. Dessutom är chattbotar tillgängliga 24/7, vilket säkerställer att en webbplats aldrig är "stängd" för sina besökare. Denna dygnet-runt-tillgänglighet kan vara särskilt fördelaktig för globala företag som betjänar kunder över olika tidszoner.

 

Videowidgetar: Det moderna sättet att skapa engagemang

På andra sidan myntet finns videowidgetar, som representerar en mer modern teknik inom onlineengagemang. Precis som en chatbot, skapar en videowidget engagemang på en hemsida och förhöjer användarupplevelsen, men istället för mer text, lägger en videowidget till (ja du gissade rätt!) en eller flera videos på sidan. Dessa videos kan innehålla allt från instruktioner till produktdemonstrationer till referenser eller rena pitchar. De erbjuder ett dynamiskt och personligt sätt att presentera information och fångar hemsidebesökarens uppmärksamhet mer effektivt än text eller statiska bilder. Framför allt ger video ett äkta och mänskligt uttryck till en hemsida genom att komplettera text (dvs. chattbotar) med video och ljud.

Videoinnehåll berikar alltså användarupplevelsen. Samtidigt drar videowidgetar nytta av den mänskliga preferensen för visuellt lärande, vilket gör komplex information lättare att smälta och komma ihåg. Dessutom kan video framkalla känslor, bygga förtroende och skapa en känsla av relation mellan tittaren och varumärket, vilket är avgörande komponenter i att omvandla besökare till leads och därefter till kunder.

exsitec exempel

Exsitec använder Life Insides videowidget på sin hemsida för att öka engagemang och konvertering – samtidigt som de skapar en personlig upplevelse för sina hemsidebesökare. 

 

Chatbot vs. videowidget: Engagemang, konverteringar och trender

När vi jämför chattbot med videowidget kan vi alltså konstatera att båda verktygen har sina fördelar. En chattbot är bra på att tillhandahålla omedelbara svar på användarfrågor, vilket gör dem idealiska för att förbättra kundservice och support.

Däremot tar videowidgetar ledningen i att leverera informativt men också engagerande och minnesvärt innehåll. Detta är i linje med moderna konsumenters preferens för video över text och kan avsevärt öka den tid en hemsidebesökare tillbringar på en webbplats. Denna förlängda engagemang är en avgörande faktor i att förbättra konverteringsfrekvenser, eftersom det ger företag mer tid att övertyga användare att vidta önskad åtgärd, vare sig det är att göra ett köp, registrera sig för ett nyhetsbrev eller ladda ner en resurs.

Dessutom är trenden mot konsumtion av visuellt innehåll svårt att argumentera emot. Plattformar som YouTube, Instagram och TikTok är tydliga bevis för att videoinnehåll är det som verkligen flyger idag. Att då lägga till en videowidget på din hemsida är helt i linje med dessa trender, vilket gör det till en strategi som resonerar med dagens digitala konsumenters vanor och preferenser.

Slutsats: Utnyttja synergin mellan chatboten och videowidgeten

Även om en videowidget kan framstå som det mer moderna och trendmässiga alternativet för att öka engagemang och konverteringar, vore det ett misstag att avfärda chattbotar. Varje verktyg tjänar olika syften och excellerar på olika områden. Chattbotar erbjuder omedelbarheten och interaktiviteten som kan förbättra kundservice och support. Samtidigt ger videowidgetar ett dynamiskt och engagerande sätt att presentera information och koppla samman med användare på en emotionell nivå.

Den optimala strategin för företag som vill öka engagemang och konverteringsgrad på sin hemsida är att anpassa innehållet och verktyget beroende på målet för varje sida. Detta synergistiska tillvägagångssätt utnyttjar chattbotarnas omedelbara interaktivitet och det övertygande engagemanget från videoinnehåll, vilket erbjuder användare en rikare, mer tillfredsställande onlineupplevelse. Genom att göra så kan företag tillgodose ett bredare spektrum av användarpreferenser och behov, säkerställande att deras webbplats inte bara är en informationskälla utan också ett kraftfullt verktyg för engagemang och konvertering.

chatbot vs. interactive video (4)

Att lägga till flervalsknappar i din videowidget skapar en interaktiv upplevelse som liknar den som chatbotar skapar.

 

Skrivet av

Julia Sjövall at the office smiling

Skrivet av

Julia Sjövall

Julia Sjövall

Julia är vår Marketing Manager. Som kreatör av rang är hon ansvarig för vårt varumärkes look, feel och röst samt för vår varumärkeskommunikation. Alltid med ambitionen att se till att det är lika roligt och engagerande som vår plattform.